Termeni şi condiţii

Prin utilizarea şi vizitarea site-ului sergiubungardean.ro („Site”) utilizatorii sunt de acord cu termenii şi condiţiile aplicabile. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizaţi şi să nu vizitaţi Site-ul.

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica în orice moment termenii şi condiţiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a utilizatorilor. Dupa publicarea pe Site a termeniilor şi condiţiilor modificate, acestea devin automat aplicabile. Prin urmare, vă sugerăm să revedeţi periodic prezenta secţiune.

Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru conţinutul ridicat (filme, fotografii, texte etc.), pentru comentariile postate pe site-ul sergiubungardean.ro şi pentru consecinţele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal. Administratorul Site-ului nu are niciun fel de responsabilitate pentru conţinutul şi comentariile postate de utilizatori.

Administratorul Site-ului va înlătura orice conţinut sau comentariu cu privire la care a fost notificat că încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor. Administratorul Site-ului îşi rezervă dreptul de a înlătura orice conţinut sau comentariu fără o notificare prealabilă.

Utilizatorii acordă Site-ului şi administratorului acestuia dreptul de a publica şi utiliza în orice mod conţinutul ridicat şi comentariile postate, inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de promovare. De asemenea, utilizatorii înţeleg şi acceptă faptul că administratorul Site-ului are dreptul de a păstra pe servere proprii o copie a clipurilor chiar după ce acestea au fost îndepărtate sau şterse.